ارتباط با ما

شماره تماس با دفتر:

۰۲۶-۴۴۲۲۵۰۸۹

۰۲۶-۴۴۲۲۸۲۸۶

۰۲۶-۴۴۲۲۸۳۳۴

داخلی:

دفتر مدیریت:      ۲۰۱

مشاور اداری:       ۲۰۳

دورنگار:             ۲۰۴

دبیرخانه:            ۲۰۵

شهرسازی:          ۲۰۶

آب و فاضلاب:    ۲۰۷

تلفن انتظامات:

ورودی شرقی:  ۴۴۲۲۸۳۲۸-۰۲۶

ورودی غربی:   ۴۴۲۲۸۳۲۹-۰۲۶

آدرس ایمیل:

info[at]hashtgerdicc.com

آدرس پستی:

استان البرز، شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد، فاز۴، نبش خیابان۲۱ جنوبی

کد پستی: ۵۹۵۵۱-۳۳۶۱۶