نامه ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ درخصوص راه اندازی پروژه تصفیه خانه مرکزی فاضلاب تا پایان شهریور ماه سال جاری

14:07 1398/06/23 اخبار شرکت
test

نامه ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ درخصوص راه اندازی پروژه تصفیه خانه مرکزی فاضلاب تا پایان شهریور ماه سال جاری