نامه معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ درخصوص تسریع در اجراء و بهره برداری از تصفیه خانه مرکزی فاضلاب شهرک صنعتی هشتگرد

14:06 1398/06/23 اخبار شرکت
test

نامه معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ درخصوص تسریع در اجراء و بهره برداری از تصفیه خانه مرکزی فاضلاب شهرک صنعتی هشتگرد