انتخاب شرکت الکترونیک افزار آزما به عنوان واحد نمونه صنایع برق و الکترونیک

10:53 1398/04/20 اخبار شرکت
test

بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت الکترونیک افزار آزما به عنوان واحد برتر صنایع برق و الکترونیک در سال ۱۳۹۷ توسط وزارت صنعت٬ معدن و تجارت را به پرسنل و مدیران این مجموعه بزرگ صنعتی تبریک عرض مینماییم.