ابلاغ مصوبه سند ملی راهبردی انرژی کشور

14:11 1396/05/18 3
test

بدینوسیله نامه ابلاغیه سند ملی راهبردی انرژی کشور منتشر میگردد.

بدینوسیله نامه ابلاغیه سند ملی راهبردی انرژی کشور منتشر میگردد.

 

لینک متن کامل سند: http://www.saba.org.ir/saba_content/media/image/2016/11/8722_orig.pdf