انجام آزمایش تست پمپاژ چاه آب شماره۱

15:17 1396/05/18 اخبار شرکت
test

با توجه به افت شدید آبدهی چاه آب شرب شماره۱ شهرک صنعتی (از ۴۰ لیتر بر ثانیه به حدود ۱۰ لیتر بر ثانیه)، امور آب و فاضلاب شهرک با همکاری شرکت آب صنعت انرژی اقدام به انجام آزمایش تست پمپاژ چاه آب شماره۱ نمود تا درصورت امکان نسبت به عملیات احیاء چاه جهت افزایش آبدهی اقدام شود.

عکس از: روابط عمومی شهرک