مخزن ذخیره آب شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد آب گیری شد

00:00 1394/11/05 اخبار شرکت
test

صنعت‌گرانی که طی سال‌های گذشته در شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد حضور داشتند با مشکلات فراوانی به دلیل کمبود آب روبه‌رو بودند، این مشکلات در سال ۹۳ به اوج خود رسید

به شکلی که گاهاً طی ۲۴ ساعت روز کمتر از ۱۷ دقیقه آب به واحدهای تولیدی می‌رسید و با توجه به پلمپ شدن اکثر چاه‌های آب منطقه، تهیه آب مصرفی واحدها به معضل بزرگی در شهرک تبدیل شده بود. در آن ایام شرکت شهرک صنعتی علاوه بر آغاز عملیات اجرائی احداث مخزن ذخیره آب ۶۰۰ متر مکعبی، با پیگیری مجدانه خواستار تشکیل جلسه شورای تأمین شهرستان شد که نهایتاً این جلسه در خرداد ماه سال ۹۳ در محل شهرک صنعتی برگزار و منجر به صدور مجوز حفر چاه عمیق برای شهرک گردید. پس از حفر چاه جدید مشکل آب در شهرک بسیار کمرنگ شد به گونه‌ای که در تابستان سال جاری بر اساس گزارشات، قطعی آب به کمتر از تعداد انشگتان یک دست رسید و البته عملیات اجرائی ساخت مخزن ذخیره آب مکعبی نیز پائیز امسال به پایان رسیده و آب گیری آن انجام شد. مسئولین شهرک امیدواراند با بهره برداری از این مخزن علاوه بر افزایش فشار آب در ماه‌های گرم سال از آن به عنوان پشتوانه‌ای برای تأمین آب شهرک استفاده نمایند به طوری که با خارج شدن یک چاه (به دلیل قطع برق، تعویض پمپ و …) از مدار شاهد قطعی آب نباشیم.