انتخاب شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد به عنوان شهرک صنعتی غیر دولتی نمونه کشوری

09:03 1397/05/18 اخبار شرکت
test

با نظر کارشناسان شرکت شهرکهای صنعتی ایران و با بازدید (بدون اطلاع) کارشناسان امر از شهرکهای صنعتی غیر دولتی در سطح کشور، شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد به عنوان شهرک صنعتی نمونه کشوری انتخاب شده است و در این راستا در همایش روز 21 مرداد ماه سال جاری در محل مصلی تهران از مدیران شرکت شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد تقدیر میگردد.