اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره آموزشی نوآوری در رویکردهای مدیریت بازار در صنایع کوچک

09:42 1397/12/18 اطلاعیه
  • thumbnails
  • thumbnails

اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره آموزشی نوآوری در رویکردهای مدیریت بازار در صنایع کوچک

دانلود فایل https://www.hashtgerdicc.com/files/1397/12/18/094340.pdf