مصوبه هیأت وزیران در خصوص نحوه پرداخت مابقی وجه اعتبارات اسنادی مدت دار

09:12 1397/12/28 اطلاعیه
  • thumbnails
  • thumbnails

مصوبه هیأت وزیران در خصوص نحوه پرداخت مابقی وجه اعتبارات اسنادی مدت دار