اطلاعیه قطع آب

15:58 1398/04/03 اطلاعیه
  • thumbnails

بدینوسیله باستحضار کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی میرساند به دلیل نقص فنی بوجود آمده در لوله های آب دهی و چاه آب، آب شهر از ساعت 10 صبح روز سه شنبه چهارم تیر ماه تا پایان روز چهارشنبه پنجم تیر قطع میباشد.