اطلاعیه قطعی برق

16:11 1398/04/09 اطلاعیه
  • thumbnails

اطلاعیه اداره برق درخصوص قطعی برق در شهرک صنعتی در ساعات پیک مصرف در روزهای سه شنبه هر هفته