خدمات غیر حضوری تأمین اجتماعی

16:13 1398/04/09 اطلاعیه
  • thumbnails

اعلام آمادگی تأمین اجتماعی درخصوص برقراری دوره های آموزشی جهت استفاده از خدمات غیر حضوری صندوق تأمین اجتماعی