گرفتگی لوله های آب ورودی شرکتها!

13:44 1398/04/16 اخبار شرکت
test

در پی اعتراض تعداد محدودی از واحدهای صنعتی مبنی بر فشارکم آب، واحد آب و فاضلاب پس از بررسی و کنترل ورودی آب واحدها متوجه نفوذ ریشه های درخت در داخل لوله پلی اتیلن شده و نسبت به بازگشایی مسیر اقدام نموده است. از آنجا که چاه جدید آب به تازگی وارد مسیر  توزیع شده است و ظرفیت آبدهی خوبی دارد در طول 24 ساعت هیچیک از واحدهای صنعتی با قطع آب مواجه نخواهند شد.

در صورتیکه با مشکل قطع آب یا فشار کم آب مواجه شدید حتماً با واحد آب و فاضلاب تماس حاصل فرمائید.