قطع آب دیشب به دلیل قطع برق بود!

13:48 1398/04/16 اخبار شرکت
test

بدینوسیله باستحضار واحد‌های محترم صنعتی مستقر در فازهای ١و٢ میرساند قطعی آب بوجود آمده در ساعات اولیه امروز به دلیل قطعی برق شبکه شهری در منطقه چاه آب شماره۶ بوده است.

ضمنا باستحضار میرساند شرکت شهرک صنعتی در صدد خرید دو عدد دیزل ژنراتور برای چاه های آب شهری بوده که در مواقع خاموشی شبکه برق شهری با خروج چاه آب از مدار مواجه نباشیم.