ارسال فرم جمع آوری اطلاعات واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز

11:15 1398/04/29 اطلاعیه
  • thumbnails
  • thumbnails

دانلود فایل pdf فرم ارسالی از اتاق بازرگانی البرز درخصوص تهیه بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز

 

با توجه به اهمیت موضوع از کلیه واحدهای محترم صنعتی مستقر در شهرک صنعتی درخواست میشود نهایت همکاری را جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بعمل آورند