قرارداد دیوار کشی تصفیه خانه مرکزی فاضلاب شهرک به امضاء رسید

00:00 1394/11/10 اخبار شرکت
test

در طی هفته گذشته اطاق برگزاری جلسات شرکت شهرک صنعتی، شاهد رفت و آمد و تشکیل جلسات متعددی برای رسیدن به توافق و امضاء قرارداد دیوار کشی تصفیه خانه مرکزی فاضلاب شهرک بود.

در این جلسات اعضاء هیأت مدیره شهرک به همراه مشاور حقوقی و مدیر عامل شرکت مشغول بررسی ابعاد مختلف پیشنهاد قیمت شرکت‌ها و پیمانکاران مختلف در جلسات مشترک و غیر مشترک بودند، و در نهایت پیشنهاد شرکت برف­ آب­ ریز با توجه به توضیحات ارائه شده و مقایسه مصالح مورد استفاده به تصویب رسید و قرارداد امضاء شد.

بدین ترتیب اولین گام اجرائی تصفیه خانه مرکزی فاضلاب شهرک صنعتی برداشته و شرکت برف ­آب­ ریز موظف شد طی هفته جاری با دریافت پیش پرداخت عملیات دیوار کشی را آغاز نماید.