اخطاریه بسیار مهم

11:33 1398/05/16 اطلاعیه
  • thumbnails

برابر با تعریف جدیدی که از انبارها ارائه شده، تمامی مراکزی که مبدأ و مرجع بارنامه می باشند باید در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نام نمایند. بدیهیست با این تعریف تمامی واحدهای صنعتی مشمول قانون فوق گردیده و از آنجا که این قانون در شهریور ماه سال جاری اجرایی می‌گردد قطعاً با کلیه مواردی که تأییدیه سامانه انبارها را نداشته باشند طبق ماده (1) دستورالعمل تبصره (4)الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد خواهد شد.

لذا شایسته است کلیه واحدهای صنعتی جهت جلوگیری از عواقب تعزیراتی که قطعاً گریبانگر واحدهای فاقد کدشناسایی انبار میشود اقدام به ثبت نام در سامانه نمایند.