هجدهمین نمایشگاه توانمندی ها و تولیدات تولید کنندگان ایران و ارمنستان

15:26 1398/06/09 اطلاعیه
  • thumbnails
  • thumbnails

هجدهمین نمایشگاه توانمندی ها و تولیدات تولید کنندگان ایران و ارمنستان