ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی، فرماندار و دادستان: آری-شهرداری: خیر!

00:00 1394/11/20 اخبار شرکت
test

پس از امضاء قرارداد دیوارکشی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد عملیات اجرائی آغاز شد، ولی هنوز یک ساعت از آغاز کار نگذشته بود که عوامل پلیس ساختمان شهرداری هشتگرد با حضور در محل، مانع ادامه کار شدند. پرسنل شهرک صنعتی نیز برای جلوگیری از ایجاد درگیری، کار را متوقف نموده و گزارش خود را به مدیرعامل شهرک صنعتی ارائه نمودند.

مدیر اداری شرکت شهرک صنعتی نیز برابر دستور مدیر عامل، گزارش مسئول امور شهری شهرک را به همراه شرح موضوع، طی نامه‌ای برای فرمانداری و دادستانی شهرستان ارسال نمود که این دو نهاد، طی نامه‌هایی جداگانه به صورت صریح و شفاف خطاب به شورای اسلامی شهر و شهرداری هشتگرد اعلام نمودند که با توجه به صدور تأئیدیه‌های لازم درخصوص جانمایی تصفیه خانه و حساسیت موضوع، از دخالت در امور اجرائی پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد خودداری نمایند.