آرشیو اطلاعیه

ابلاغیه مصوبه سی و نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

بدینوسیله تصویر تصویبنامه جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت اطلاع عموم منتشر میگردد.

تغییر زمان برگزاری نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان

تغییر زمان برگزاری نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان

اعزام هیأت تجاری ایران به عمان

اعزام هیأت تجاری ایران به عمان

شرایط تبلیغات در شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد

دفترچه تعرفه های اکران تبلیغات محیطی در شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد

اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی

اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی